Как по-английски "орхидея" - Анс4

Орхидея по английски